מערכת WHMCS משולבת עם מעל 150 מערכות של צד שלישי להתקנה פשוטה ומהירה,הכוללות את כל השירותים הפופולריים.

  Hosting Control Panels

  • cPanel/WHM
  • DirectAdmin
  • Plesk 8/9/10
  • Helm 3
  • Helm 4
  • Ensim
  • InterWorx
  • DotNetPanel/WebsitePanel
  • Lxadmin
  • Virtualmin
  • XPanel

  Shoutcast Panels

  • WHMSonic
  • CentovaCast
  • SCPanel
  • CastControl

  Backup

  • Ahsay Addon Module
  • BackupAgent

  VPS

  • HyperVM
  • FluidVM
  • Cloudmin
  • SolusVM

  SSL

  • Enom
  • GlobalSign

  Gaming Panels

  • GameCP
  • TCAdmin
  • vePortal

  Other

  • VPS.NET
  • Reseller Central
  • Auto Release
  • Heart Internet

  • PayPal
  • 2Checkout
  • Google Checkout
  • Quantum Gateway/Vault
  • Authorize.net
  • Authorize.net CIM
  • BluePay
  • ProtX/SagePay
  • WorldPay FuturePay/Invisible
  • Payflow Pro
  • Website Payments Pro
  • AlertPay
  • Amazon SimplePay
  • AsiaPay
  • Bank Transfer
  • BidPay
  • Boleto
  • Camtech
  • CashU
  • CCAvenue
  • Chronopay
  • CyberBit
  • E-Gold
  • E-path
  • eProcessingNetwork
  • eWay
  • F2B
  • Fasthosts
  • Finans Bank
  • Garanti Bank
  • Gate2Shop
  • iDeal
  • InternetSecure
  • IP Pay
  • Kuveytturk Bank
  • Liberty Reserve
  • LinkPoint
  • Mail In Payment
  • Merchant Partners
  • Moneris
  • Moneybookers
  • Merchant Warrior
  • Navigate
  • Netbilling
  • Netregistry Pay
  • NoChex
  • NTPNow
  • Offline Credit Card
  • OpenECHO
  • Optimal Payments
  • Pagseguro
  • PayJunction
  • Paymate AU/NZ
  • Payment Express
  • Paymex
  • Pay Offline
  • PayPoint
  • Payson
  • PlanetAuthorize
  • SagePay VSPForm
  • PSiGate
  • SecPay
  • SecurePay
  • StormPay
  • Trust Commerce
  • USAePay
  • WorldPay
  • Enom
  • ResellerClub/DirectI
  • Nominet
  • OpenSRS
  • ResellOne
  • OnlineNIC
  • PlanetDomain
  • DistributeIT
  • TPPInternet
  • RegisterFly
  • StarGate
  • NameCheap
  • NetEarthOne
  • 12Register
  • HexoNet
  • RealtimeRegister
  • IPMirror
  • DotDNS
  • WebNIC
  • InternetBS
  • NetRegistry
  • TransIP
  • DotTK
  • Affordable Domains
  • Bizcn
  • MaxMind
  • VariLogiX FraudCall
  • Telesign